Month: April 2010

Huling Hapunan.

“Bee—beeeeep!” Busina ng sasakyan ang pumukaw sa akin. Sabay takip sa aking mga mata dahil sa pagkasilaw sa liwanag. Hindi ko namalayan na malayu-layo na ang nalalakad ko. Inaalala ko kung paano ka nagpaalam sa akin kanina,  “Aalis na ako.” Bigla mong pinutol ang tawanan natin habang kumakain tayo sa paborito mong carinderia malapit sa […]

More

Insignificant.

Please do not leave your valuables unattended. A tear in my eye almost fell when I read that sign at the coffee shop where we had our breakfast right after that race we did for a good cause. The race was set 5:55AM, but you and I arrived an hour early. You told me that […]

More