Doble Vista

‘Ingat.’

Yan ang automatic kong sinasabi, sabay tapik sa balikat mo sa tuwing uwian. Ngunit di ka tumango sabay talikod para umakyat sa footbridge patawid sa kalsada pauwi sa inyo. Ngayon ay natigilan ka. Lagi naman kitang sinasabihan nun sa tuwing uuwi at maghihiwalay tayo sa footbridge na ito. Nagulat ako dahil sinasalubong mo ang tingin ko. Bakit nga ba ‘Ingat’?

Kasi magkikita pa tayo bukas, kakain ng sabay, bonding, at uuwi ng sabay.

Sapagkat hindi pa ako nakakabawi sa mga pang-aasar at pangungulit mo sa akin.Dahil mahalaga ka sa akin at natatakot akong mawala ka sa buhay ko.

‘Ingat .’

Mas malakas kong sinabi sa iyo, umiwas ako sa tingin mo. Sabay bumaling ako sa kaliwa para pumara ng sasakyan. Tumango ka na lang, sabay talikod paakyat sa tulay, gaya ng lagi mong ginawa. Sumakay na ako sa humintong FX.

Papalayo na ako, pero pinagmamasdan pa rin ang pagtawid mo dahil hindi ko pa rin alam kung paano sabihin yung mga nasa isip ko.

~~~~~

‘Ingat.’
Yan ang automatic mong sinasabi, sabay tapik sa balikat ko sa tuwing uwian.
Ngunit di ako tumango ngayon para umakyat sa footbridge patawid sa kalsada pauwi sa amin. Tinitigan kita. Lagi mo akong sinasabihan nyan sa tuwing uuwi at maghihiwalay tayo sa footbridge na ito. Alam mo ba ang dating ng ‘Ingat’ sa akin?
Warning yan sa akin na sa pag uwi ko, maaring may mangyayaring di maganda.
Pinapaalalahan mo na naman baka mawala ang isa sa atin, paano naman yung isa?
Nagke-create kasi yun ng doubts, nagdadalawang isip tuloy ako sa mga desisyon ko minsan.
‘Ingat .’
Mas malakas mo pang sinabi sa akin, di ko mahuli ang iyong tingin. Sabay bumaling ka sa kaliwa mo para pumara ng sasakyan. Tumango na lang ako, sabay talikod paakyat sa tulay, gaya ng lagi kong ginawa. Sumakay ka na sa humintong FX.
Patawid na ako, pero pinagmamasdan ko ang papalayong FX na sinakyan mo dahil hindi ko pa rin alam kung paano sabihin yung mga nasa isip ko.
===========
-ed’s note: 
The most important things are the hardest to say, because words diminish them.
– Stephen King

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s