Day 52. Pool Party.

It could be the last.

Today, the company I am working for celebrated its sixth anniversary. I was tasked to have something for my teammates to mark this celebration.  I made this poem for them: 

Magandang gabi po, ako sa inyo’y bumabati
Hayaan ninyong ako’y tumula ngayong gabi
Ako’y nag-iisip kung paano ko ito masasabi
Acronym na lang ba? O ibahin ko ng kaunti?

Aking naisipan, bakit nga ba di gawing tula?
Dahil pag-acronym sa tuwina’y ginagawa ko na
Kayo’y makinig sa pasasalamat  na sambit
Sa DSI team , sa tulang ito na medyo makulit!

Mga kaibigan, ang aking mga kasamahan,
sa DSI Team, atin namang handugan
Lahat sila, bigyan ng masigabong palakpakan!
JM, Fred, R-jay, Seps, Mark, Sid at Tristan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s