Day 132. Treat.

quotEd:

Ang buhay ng tao daw ay nakakagulat

Minsan di mo maintindihan ang lahat

Sa sitwasyong ganito, ‘No Response’ ang iba

Pero kadalasa’y nakakabaliw ito talaga!

Ano man ang nararamdaman mo, 

Gusto naming ipaabot lahat sa inyo

Isang “maligaya at masaganang Pasko”

Mula sa mga PM pagbating taos sa puso!

http://www.flickr.com/photos/jameswarwick/5143716635/sizes/z/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/daniele268/3922457313/sizes/z/in/photostream/

censorEd:

We treated our team mates today with a Starbucks Coffee and a Banoffee pie.

Our way of saying ‘Merry Christmas’ and ‘Thank you’ for all the hardwork.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s