Sa mundong ginagalawan natin ngayon,

nawawala na sa uso, hindi na napapanahon

ang  ’notes’ writing na mode of communication.

Pero sa akin, “in” pa rin ito—defying the convention.

=====

framEd: Awesome notes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s