Month: April 2011

Pangarap Ko.

Inasam  kong kumuha ng litratong magagandang tanawin, ngunit hindi yung ako lang ang nandun. Ninais kong maranasan ang kulturang ibang mga bansa, subalit hindiyung maranasan yun na solo lang. Pinangarap  kong sumakay ng eroplano at barko para libutin ang buong mundo, pero hindiyung gagawin iyon na nag-iisa. Ang tanging inaasam, ninanais at pinapangarap ko ngayon? Maipakilala ka na Niya sa akin. 

More