Pangarap Ko.

Inasam 
kong kumuha ng litrato
ng magagandang tanawin,


ngunit hindi
 yung ako lang ang nandun.


Ninais
kong maranasan ang kultura
ng ibang mga bansa,


subalit hindi
yung maranasan yun na solo lang.

Pinangarap 

kong sumakay ng eroplano 
at barko
para libutin ang buong mundo,


pero hindi
yung gagawin iyon na nag-iisa.
Ang tanging inaasam, ninanais at pinapangarap ko ngayon?

Maipakilala ka na Niya sa akin. 

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s