Pagtataksil.

Hindi inaasahan na sa iyo’y malalayo ng ganito katagal, 
Sa aking pinuntahan ikaw lagi ang hinahanap, aking Mahal. 
Sa layo ko sa iyo, sa mga mata niya ako’y nakatitig, 
ngunit ang naaalala’y mapupungay mong mata, Pag-ibig.

Sa labi niyang mapula ako’y tila nahahalina
pero ang iyong mga labi, ang nais talagang madama. 
Nais ko sanang haplusin ang kutis niyang porselana
ngunit ako’y mas nananabik na mapalapit sa ‘yo, Sinta 

Ang kanyang kamay na giniginaw, hahawakan ko sana,
ngunit ang iyong kamay ang nais kong damhin sa tuwina.
Hindi mahirap na siya na lamang ang yakapin at hagkan ko, 
ngunit ikaw, tanging ikaw, ang sigaw nitong aking puso.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s